Një Smart Home për të gjithë

Sistemet që ofrohen sot janë të fragmentuara të vështira për konfigurim çka në 80% të rasteve përdoruesit nuk i shfrytëzojnë fare.

Ne kemi menduar dhe punuar që të lehtësojmë mënyrën e konfigurimit dhe përdorimit të tyre të gjitha me një aplikacion.

Ne kemi filluar ndërtimin e sistemit Smart Home i cili do të jetë ekskluzivisht në brendin e ndërtesave Premium duke filluar nga Prishtina Premium Residence, Peja Premum Residence, Prizreni Premium Residence dhe White Village në Pejë, vepra arti të cilat meritojnë një Smart Home të fjalës së fundit.


Pajisjet e kontrollit të cilat janë të instaluara në apartamentet tuja Premium janë të fjalës së fundit, me microçipa të dizajnuar për punë efektive, disponueshmeri dhe përshtatje.

Duke u bazuar në teknologjinë cloud ne kemi arritur të ndërtojmë një platformë të fjalës së fundit e cila ju mundëson komokditet, lehtësi përdorimi dhe sistem inteligjent.

Infrastruktura jonë e ndërtuar për një shërbim efikas dhe komunikim të sigurte është e bazuar në platformën e fuqishme UNIX e cila historikisht është e provuar për efikasitet dhe stabilitet.

Ne kemi integruar të gjitha me një vend, me një përsosshmeri te pa parë me parë.